V247 - Sự Lựa Chọn Đúng Nhất!

Gọi về Việt Nam bất cứ lúc nào chỉ có 8.9 xu mổi phút *

Gọi từ Việt Nam qua Mỹ bất cứ lúc nào chỉ có 11 xu mổi phút *

English   

ĐẶC BIỆT:

 • Không phải trả tiền phục vụ hằng tháng
 • Không cần đổi công ty điện thoại
 • Không cần dùng số mật mã cá nhân
 • Không phải trả tiền chấp nối đường giây
 • Không bị mất phút. Số phút đã mua sẽ không hết hạng
 • Không bị làm tròn số phút. Thời gian gọi sẽ được tính theo giây
 • Phục vụ với phẩm chất cao
 • Giá rẻ nhất từ xưa đến nay
 • Có thể đăng ký đến 10 số điện thoại khác nhau, kể cả điện thoại lưu động
 • Gọi từ bất cứ số điện thoạ inào đã đăng ký, kể cả điện thoại lưu động
 • Sẽ có bản in kê khai tất cả các cuộc điện thoại để làm hồ sơ nộp cho cơ quang di trú khi cần

LÀM THẾ NÀO DÙNG DỊCH VỤ NÀY?

 1. Gọi số địa phương hoặc số miễm phí 1-888-666-8875 (Việt) or 1-888-666-8845 (Anh).
 2. Sau khi tổng đài cho biết số tiền trong chương mục, bấm số điện thoại muốn gọi và nút #. (Xin đừng bấm nút "Send" !)
 3. Ngay sau khi tổng đài cho biết số phút còn lại trong chuơng mục, cuộc điện đàm có thể bắt đầu
 4. Chúc qúy vị nhiều vui vẽ trong cuộc điện đàm

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐĂNG KÝ?

 • Đăng ký trên mạng hoặc liên lạc chúng tôi qua số (408) 504-1700.
 • Chương mục của quý vị sẽ được hoạt đông ngay sau khi số tiền được xác nhận qua Paypal, và quý vị có thể dùng chương mục mới để gọi thân nhân ngay.
 • Quý vị có thể cho thêm tiền vào chương mục bất cứ lúc nào qua Paypal hoặc liên lạc với chúng tôi qua số (408) 504-1700.


Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!


Mọi thắc mắc, xin Liên lạc với chúng tôi.

* 8.9¢ chỉ áp dụng khi gọi về điện thoại nhà ở Sài Gòn và dùng số địa phương; 9.9¢ mổi phút khi dùng số miển phí.

* 10.9/11.9¢ mổi phút cho các thành phố khác và điện thoại lưu động.