Contacts - Liên Lạc

Chúng tôi hiện đang tuyển chọn thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ và Canada nhằm mục đích mở rộng thị trường và phục vụ cho cộng đồng Việt Nam khắp nơi. Làm đại lý của chúng tôi sẽ mang đến quý vị nhiều quyền lợi:
  • Không giới hạng số tiền Commission hằng tháng.
  • Luôn được sự hỗ trợ của chúng tôi về mọi mặt để phục vụ và tăng thêm số khách hàng.
  • Đại lý sẽ được cung cấp tất cả banners và posters quảng cáo miễn phí.
Vui lòng liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết.


admin@vnlisting.com

(408) 504-1700


Name required
Email required
Subject
Message